Tipuri de Fisiere pentru Printare3D

Domeniul:

Fisierul pentru printare 3D trebuie sa fie de tipul STL-binar sau 3DS. Majoritatea programelor de modelare 3D exporta acest tip de fisiere.

Nu lucram cu fisiere native de tp 3DStudioMax, acestea trebuie exportate ca si 3DS.

In cazuri speciale putem sa analizam, sa transformam si sa resalvam si urmatoarele tipuri de fisiere dar nu intotdeuna cu rezultate pozitive:

 Tip Fisier  Tip Extensie  Citit  Scris
 3D Metafile  .3dmf  Da  Da
 3D Studio  .3ds, .asc, .prj (read only)  Da  Da
 AutoCAD DXF  .dxf (ASCII only)  Da  Da
 CableMod  .xml  Da  Da
 Collada 1.4.1  .dae  Da  Da
 DirectX  .x  (ASCII & Binary)  Nu  Da
 Google Earth KMZ  .kmz  Da  Da
 Imagine (Original & New Formats)  .iob  Da  Da
 Turbo Silver (Amiga)  .ts  Da  Da
 Kerkythea  .xml  Nu  Da
 LightWave (LWOB si LWO2)  .lwo  Da  Da
 Lightscape  .lp  Da  Da
 Maya  .ma  Nu  Da
 Maya  .rtg  Da  Nu
 modo  .lxo  Da  Da
 NASTRAN  .bdf  Da  Nu
 POV-Ray 3.0  .pov  Nu  Da
 RealiMation Version 4.1  .rbs  Da  Da
 RenderWare  .rwx (ASCII only)  Da  Da
 Satellite Tool Kit, STK  .mdl
(doar Mesh poligonal)
 Da  Da
 Sculpt (Amiga)  .scene  Da  Da
 Softimage (XSI)  .xsi  (ASCII-versiune 3.5)  Nu  Da
 StereoLithography  .stl  (ASCII & Binary)  Da  Da
 Tecplot ASCII  .dat  Da  Nu
 trueSpace  .coa, .cob  Da  Da
 VideoScape (Amiga)  .geo  Da  Da
 Viewpoint Scene  .mtx  Nu  Da
 VRML 1.0 & 2.0  .wrl (ASCII only)  Da  Da
 Wavefront  .obj  Da  Da
 X3D  .x3d  Nu  Da
 XGL, ZGL  .xgl, .zgl  Da  Da
 XYZ  .xyz (ASCII & Binary)  Da  Da

Fisiere de tip GIS, pentru analize de terenuri

 Tip Fisier  Tip extensie  Citit  Scris
 ArcInfo ASCII Grid  .asc  Da  Da
 ASCII Heights  .txt  Da  Da
 Binary Heights  .bin  Da  Da
 CDED  .dem (ASCII)  Da  Nu
 Contour Line  .dxf, .iob, .lwo, .obj  Da  Da(.dxf )
 Contour Map  .bmp, .iff (doar citit)  Da  Da
 Latitude-Longitude Profile  .dxf  Nu  Da
 MicroDEM  .dem  Da  Nu
 Scenery Animator (Amiga)  .land  Da  Da
 USGS 1-degree  .dem (ASCII)  Da  Nu
 USGS GTOPO30  .dem  Da  Nu
 USGS SRTM-1  .hgt  Da  Nu
 USGS SRTM-3  .hgt  Da  Nu
 USGS SRTM30  .dem  Da  Nu
 USGS STDS  .ddf  Da  Nu
 VistaPro  . dem  Da  Da
 XYZ  .xyz (ASCII and Binary)  Nu  Da

Alte tipuri de fisiere:

 Tip Fisier  Tip Extensie  Citit  Scris
 Bitmap to 3D  .bmp, .gif, .iff, .jpg, .png, .tga, .tif  Da  Nu
 TrueType Font to 3D  .ttf  Da  Nu